Индустриските хемикалии со кои работиме пред се за третман на вода.
 
 
 
 

Хлор

 
Стратешки партнери сме со најголемиот хемиски комбинат во југоисточна Европа за производство на неоргански базични хемикалии SC Chimcomplex SA Borzesti Romania. Ние сме овластени застапници за продажба на хлор, втечнет гас под притисок произведен од нивна страна за територијата на Македонија.
 
 
 

ХЛОР, ВТЕЧНЕТ ГАС

 
Chlorine, liquefied gas
 
 
 
 
 
 
Хлорот при нормални услови е жолтеникаво зеленкаст гас. Има задушувачки мирис и е отровен. Хлорот е екстремно реактивен елемент и е силен оксиданс. Погуст е од воздухот за околу 2,5 пати и има тенденција да оди кон површината на земјата.

Хлорот се испорачува во челични садови под притисок од 40кг, 50кг, 150кг, 200кг и 500кг.
 
 
 
 
 
 
Хемиска формула: Cl₂
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN No: 1017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EC No: 231-959-5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAS No: 7782-50-5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полимери за третман на вода

 
 
Ние сме официјален застапник на SNF Floerger, Andrézieux-Bouthéon, France глобален лидер во производството на полиакриламиди за Македонија, Албанија, Косово и Црна гора.

СНФ е специјализиран за хемија за вода. Најголем дел од производите или ја третираат и рециклираат водата, или ја минимизираат нејзината консумација. Дополнително се помага на корисниците во намалување на потрошувачката на енергија и јаглеродниот отпечаток. Како глобален лидер СНФ има развиено асортиман од над 1.000 производи кои помагаат во зачувување на природните ресурси и во заштита на животната средина.
 
 
 
Полимерите на база на полиакриламиди се користат во третманот на вода за пиење и отпадни води, во рударството, градежништвото, земјоделството, козметиката, во индустријата за нафта и гас, во текстилната индустрија, во индустријата за производство на хартија и друго.

Нашите полимери како коагуланти и флокуланти се користат во најголем дел од станиците за третман на вода за пиење и во пречистителните станици за отпадни води во нашиот регион.
 
 
 
 
 
 

Натриум хипохлорит, раствор 12-15%

 
Sodium hypochlorite, solution 12-15%
 
 
 
 
Натриум хипохлоритот е бистра жолтеникаво-зелнкаста течност, со специфичен мирис на хлор. Се добива од хлор и раствор на натриум хидроксид. Има најразлични примени, но најчесто се применува како дезинфектант и белило.

Натриум хипохлоритот се испорачува во високo густи полиетиленски канти и во ИБЦ контејнери.
 
 
 
 
 
 
Хемиска формула: NaOCl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN No: 1791
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EC No: 231-668-3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAS No: 7681-52-9
 
 
 
 
 
 
 

Алуминиум сулфат

 
Aluminium sulfate
 
 
 
 
Алуминиум сулфат е сол со формула Al2(SO4)3. Растворлив е во вода и главно се користи како средство за коагулација при прочистување на вода за пиење и во пречистителни станици за отпадни води, како и во производството на хартија.


Алуминиум сулфатот се испорачува во ПВЦ вреќи од 25кг.
 
 
 
 
 
 
Хемиска формула: Al2(SO4)3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN No: 3264
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EC No: 233-135-0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAS No: 10043-01-3
 
 
 
 
 
 
 

Хидратна вар / Калциум хидроксид

 
Hydrated lime / calcium hydroxide
 
 
 
 
Калциум хидроксид (традиционално наречен хидратна вар) е неорганско соединение во прав со бела боја. Се добива кога калциум оксид се меша со вода. Има најразлични индустриски примени, а најчесто во градежништвото и за третман на вода.

Хидратната вар се испорачува во хартиени вреќи од 25кг и рефус во силос цистерна.
 
 
 
 
 
 
Хемиска формула: Ca(OH)2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN No: NA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EC No: 215-13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAS No: 1305-62-0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Побарај понуда

 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*