Некогаш најпознатиот детергент за рачно перење сега се враќа како детергент за машинско перење и како еден од најмоќните отстранувачи на дамки. Создадовме формула која што не само што е достојна на реномето кое што го носи овој прашок, туку ќе испорача и повеќе од очекуваното. Перејќи ги алиштата со „Биљана“ едноставно добивате беспрекорно чисти ткаени без разлика на степенот на валканот.

„Биљана“ е ефикасен и биолошки разградлив прашкаст детергент за машинско и рачно перење на бели и обоени ткаенини. Ја штити машината за перење од бигор. „Биљана“ е детергент за широка намена, со пристапна цена, да ги задоволува потребите на едно домаќинство.

Примена
: За машинско и рачно перење на бели и обоени ткаенини во домаќинството и угостителството.