Македонски детергенти со традиција и квалитет

 
 
 
 
 
 
 
 
Контрола на квалитет во согласност со меѓународните стандарди
 
 
 
 
 
 

Нашата компанија

 
 
 
Рис Хем Скопје е компанија од хемиската индустрија основана во 2017 година, а од мај 2020 година е корисник на правата од индустриска сопственост...
 
 
 
Jа има честа за производство и враќање на пазарот на едни од најголемите брендови меѓу македонски детергенти и средства за одржување на чист дом.
 
 
 
Производите ги направија повторно достапни и ги осовременија со подобрени формули, еколошки суровини и модерни пакувања.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Домаќинство

 
Произведуваме детергенти на кои секое семејство им дава доверба за грижата на чист дом.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индустрија

 
Производство на органски и неоргански основни хемикалии за индустрии поврзани со хемиска индустрија.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наши производи

 
Горди производители на Сјај, Лира, Гонг и Билјана
 

 
 
 
Гонг
 
 
 
Сјај
 
 
 
Лира
 
 
 
 
 
 
 
 
* ЗАШТИТНО ЛИЦЕ НА НАШИТЕ ПРОИЗВОДИ Е БИЛЈАНА ДЕБАРЛИЕВА